Personuppgiftspolicy hos Anvanda-trosor.se

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall där det är relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på Anvanda-trosor.se.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagar och bestämmelser.

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det syfte som de samlades in för.

Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra köpet och erbjuda våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla koll på innehållet i din varukorg när du använder vår webbutik.

Vi kan samla in information såsom namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.

Anvanda-trosor.se samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår webbplats
  • Registrerar dig för vårt nyhetsbrev
  • Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback

Den ansvariga för behandling av personuppgifter

Den ansvariga för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på Anvanda-trosor.se är:

Behandlingsgrund och ändamål

Vi samlar in dina vanliga kontaktuppgifter, som namn, för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

Om du har gett ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbplats använder vi din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en avregistreringslänk. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Dina uppgifter (med undantag för din e-postadress, om du har gett samtycke för att behandla den i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi har vår webbplats hos Digital Ocean och Amazon AWS, som agerar som våra databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i Digital Oceans och Amazon AWS datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att kunna erbjuda våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller sina tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagens krav på databehandlare.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste se till att uppfylla. Du har rätt att begära följande:

  • Få tillgång till och få rättelse/ändring av dina personuppgifter
  • Få personuppgifter raderade

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till vår e-postadress kontakt@anvanda-trosor.se.