Handelsvillkor

Genom att använda tjänsterna på webbplatsen under domänen Anvanda-trosor.se godkänner du som användare följande affärsförhållanden.

§1 Inledning

1.1 Driften av webbplatsen hanteras av Anvanda-trosor.se.

§2 Medlemskap

2.1 Tillgång till att använda de tjänster som erbjuds av Anvanda-trosor.se är beroende av att man registrerar sig som medlem på Anvanda-trosor.se.
2.2 Medlemskap i Anvanda-trosor.se upprättas och är giltigt vid:
a) Medlemmets accept av dessa affärsförhållanden för Anvanda-trosor.se.
b) Medlemmets korrekta inmatning av medlemsinformation (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i Anvanda-trosor.se medlemsprofil. En medlem kan när som helst under menyn ”Mitt konto” ändra eller radera sina medlemsuppgifter. Vid radering av all medlemsinformation, som är en förutsättning för att bli medlem i Anvanda-trosor.se, anses medlemskapet automatiskt upphört.
2.3 Anvanda-trosor.se förbehåller sig rätten att utan samtycke avslå eller avsluta vilket medlemskap som helst utan föregående meddelande. Varje medlem kan avsluta sitt medlemskap utan föregående meddelande under menyn ”Redigera min profil”.

§3 Marknadsföring

3.1 Direkt eller dold reklam och annan form av marknadsföring på Anvanda-trosor.se-webbplatsen från användare på egna eller andras vägnar är inte tillåten.
3.2 Varje handling i strid med 3.1 anses som ett väsentligt avtalsbrott mellan Anvanda-trosor.se och användaren. Anvanda-trosor.se förbehåller sig rätten att radera innehåll på webbplatsen och vidta ytterligare rättsliga åtgärder som Anvanda-trosor.se anser nödvändiga på grund av överträdelse av 3.1.
§4 Användarens särskilda skyldigheter
4.2 Användaren garanterar att han eller hon inte genom användningen av Anvanda-trosor.se-webbplatsen tillför osedligt och straffrättsligt innehåll samt virus, program och programvara som kan skada Anvanda-trosor.se och andra användares programvara och/eller maskinvara.
4.4 Användaren garanterar att han eller hon kommer att använda plattformen i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i dessa affärsförhållanden. Anvanda-trosor.se förbehåller sig rätten att analysera användarens korrespondens med andra användare via plattformen vid misstanke om missbruk samt att avsluta deras medlemskap.
4.5 Användaren garanterar att vid skapandet av ett konto i systemet bekräftar användaren att han eller hon är över 18 år och godkänner systemets villkor. Det godkänns också att användaren förstår att det är strängt förbjudet att använda systemet för ändamål relaterade till fysiska sexuella tjänster mellan två eller flera parter som kan betraktas som prostitution. Allt som är i strid med våra regler kan leda till direkt blockering av åtkomst till systemet.

§5 Friskrivning för Anvanda-trosor.se

5.2 Användaren är medveten om och accepterar att Anvanda-trosor.se inte kan hållas ansvarig för andra användares användning eller vidarebefordran av information på Anvanda-trosor.se-webbplatsen.
5.3 Anvanda-trosor.se kan inte hållas ansvarigt för tillgängligheten, fel eller för minskad eller utebliven funktionalitet av tjänsten, inklusive virus, tekniska fel och/eller avbrott.
5.5 Anvanda-trosor.se kan inte hållas ansvarigt för innehållet på Anvanda-trosor.se-webbplatsen, särskilt text, information eller länkar som medlemmar har skrivit i fritextfält på webbplatsen.

§6 Dataskydd

6.1 Genom att lämna sina uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, rutininformation samtycker användaren till att alla sådana uppgifter som en nödvändig konsekvens av Anvanda-trosor.se affärskoncept kan bli tillgängliga för alla som använder Anvanda-trosor.se-webbplatsen. Detta gäller dock inte bankinformation och liknande, som kommer att behandlas konfidentiellt.
6.2 Anvanda-trosor.se kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medlemmarnas angivna medlemsinformation inte är tillgänglig för användare i större omfattning än vad som är en nödvändig konsekvens av Anvanda-trosor.se affärskoncept.
6.4 En medlem kan när som helst under menyn ”Mitt konto” ändra eller radera sina medlemsuppgifter.
6.5 Genom att ladda upp bilder eller videor i systemet överlåter du ägandet av bilderna eller videorna till Anvanda-trosor.se.
6.6 Se Anvanda-trosor.se allmänna dataskyddspolicy. Du hittar villkoren här (länk till generell integritetspolicy).

§7 Ändring av affärsförhållanden

7.1 Anvanda-trosor.se förbehåller sig rätten att ändra dessa affärsförhållanden.
7.2 De uppdaterade affärsförhållandena kommer att publiceras på Anvanda-trosor.se-plattformen. Ändringar av Anvanda-trosor.se integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Genom att fortsätta använda Anvanda-trosor.se tjänster efter att ändringar har publicerats på Anvanda-trosor.se-plattformen godkänner du de ändrade affärsförhållandena. Om du inte accepterar ändringarna i affärsförhållandena kan du stänga av din profil på Anvanda-trosor.se.

§8 Övriga bestämmelser

8.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa affärsförhållanden blir ogiltiga eller visar sig omöjliga att genomföra, är parterna skyldiga att vidta lagliga åtgärder som i största möjliga utsträckning leder till samma eller liknande resultat.
8.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa affärsförhållanden inte är giltiga eller visar sig vara omöjliga att genomföra påverkar detta inte giltigheten av de övriga bestämmelserna.
8.3 Varje tvist mellan Anvanda-trosor.se och en användare avgörs enligt dansk lag.

§9 Kontakt

Vid frågor eller klagomål om Anvanda-trosor.se affärsförhållanden, vänligen kontakta oss på:
kontakt@Anvanda-trosor.se